3 tips om stilstandtijden in het productieproces te verkorten - Blog | igus® Nederland

3 tips om stilstandtijden in het productieproces te verkorten

Céline Weltevreden | 18 mei 2020

Heeft u applicaties die onmisbaar zijn voor uw bedrijf? – Wat gebeurd er als deze er plotseling mee ophouden? En hoe kunt u deze lange uitvaltijden verkorten?

Wat is stilstandtijd?

De stilstandstijd is de periode waarin productie apparatuur offline is of niet beschikbaar is voor het productieproces omdat het defect is of onderhoud vereist. Dit kan niet alleen aanzienlijke kosten veroorzaken, maar kan ook veel andere nadelige effecten hebben.

Mogelijke nadelige effecten van stilstand op uw bedrijf

  • Vertragingen in het huidige productie proces
  • Vertraging van het daaropvolgende productie proces
  • Ongebruikte werknemers of extra diensten
  • Ontevreden klanten of zelfs het verlies van klanten
  • Verzwakking van het concurrentie vermogen
  • Mogelijke sancties voor stilstaan

De 2 soorten stilstandstijd

Een onderscheid is gemaakt tussen 2 soorten stilstandstijd gepland en ongepland.

Een geplande stilstandstijd omvat gepland onderhoud, dat op een bepaald tijdstip moet worden uitgevoerd.
Een bedrijf kan een probleem in of met een machine niet verhelpen vóórdat het te groot wordt.
Het risico van falen kan echter niet volledig worden uitgesloten.

In het geval van een ongeplande stilstand zijn de machines in gebruik totdat er een storing optreedt.
Het falen van een machine kan leiden tot lange onderbrekingen in de productieketen.

Onze 3 tips kunnen helpen om de tijd van uitval te verminderen en de bijbehorende kosten te verlagen:

Uitvoeren van een risico beoordeling:


Een risico beoordeling is de snelste en meest effectieve manier om stilstand-tijden en de daarmee gepaard gaande hoge financiële kosten in de toekomst te verminderen. Met name verouderde machines vormen een aanzienlijk risico voor de productie. Ondanks de vooruitgang die is geboekt op het gebied van besturingssystemen, werken veel fabrikanten nog steeds met apparaten die tussen de 15 en 20 jaar oud zijn.
Componenten zijn vaak niet leverbaar meer of worden in het buitenland gemaakt, wat leidt tot lange levertijden.
De kennis van uw ondersteunende netwerk en de beschikbaarheid van uw machines kunnen een verschil maken tussen stilstandstijden van enkele uren en stilstandstijden van enkele maanden.

Training van werknemers en het regelmatige uitwisselen van ervaring en ideeën:

De meeste machine storingen zijn te wijten aan menselijke fouten.
Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers volledig zijn opgeleid in het gebruik van de machines.
Bovendien moet aan werknemers worden geleerd hoe ze de daadwerkelijke effecten van stilstandstijden, die worden veroorzaakt door onjuist gebruik van machines en apparatuur, kunnen herkennen en begrijpen.
In dit opzicht is intensieve communicatie tussen managers en medewerkers een belangrijke voorwaarde om de efficiëntie tussen de verschillende afdelingen te vergroten.

Gebruik van sensoren om problemen in een vroeg stadium op te sporen:


Als sensoren worden gebruikt, kunnen tekenen van dreigende stilstandstijden vaak lang voordat de daadwerkelijke storing optreedt, worden gedetecteerd.
De sensoren meten het geluid- en trillingsniveau én de slijtage van bepaalde machineonderdelen.

Als u sensoren in uw productie eenheden integreert, kunt u problemen opsporen nog vóórdat ze tot stilstand leiden en van te voren de nodige maatregelen nemen.

Andere manieren waarop igus® u kan helpen uw stilstandtijden te verminderen

igus® helpt u stilstandstijden te verminderen met readychain® en readycable®.
Als kabelrupsen worden geleverd die volledig zijn gevuld met kabels die al zijn uitgerust met connectoren (readycable®), worden ze een plug-and-play-oplossing die de ombouwtijd aanzienlijk verkort tijdens geplande en ongeplande stilstandstijden.
In het geval van ongeplande stilstandstijden, kunt u ook de hoeveelheid benodigde opslagruimte minimaliseren, aangezien uw kant-en-klare vervangende onderdelen afkomstig zijn van één leverancier en just-in-time geleverd kunnen worden.

U heeft de keuze tussen een readychain® Basic, waarbij alleen kabels en slangen in de ketting worden geplaatst, of een readychain® Standard, waarbij de kabels volledig zijn voorzien van de benodigde plug-in connectoren, waardoor elektrische werkzaamheden niet meer nodig zijn.
Bij complexere lay-outs kan de readychain® zélfs worden aangevuld met de nodige aansluitingen of interfaces én eventueel geleverd worden in een rek dat met readychain® Standard Plus en Premium direct in uw machine past.

Met smart plastics heeft igus® ook gereageerd op de vereisten voor voorspellend onderhoud; kabelrupsen zijn uitgerust met sensoren om problemen in een vroeg stadium te ontdekken.
Met verschillende versies kunt u een breuk van een individuele schakel, de omgevingsomstandigheden, de slijtage in het pengat van een schakel of de slijtage buiten de schakel in het geval van glijdende toepassingen detecteren.
Diverse bewakingssystemen kunnen offline en online worden opgezet.
De status van uw machine kan op elk moment worden gecontroleerd.
Deze sensorsystemen helpen u niet alleen om vroegtijdig te reageren op storingen in uw machine; ze stellen u ook in staat de levensduur van uw machine te verlengen.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.