De CO2-voetafdruk van onze onderneming - Blog | igus® Nederland

De CO2-voetafdruk van onze onderneming

Mark van de Waal | 6 juli 2022

De doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen is in vele bedrijfsstrategieën verankerd geraakt. Het is ook dringend nodig, want alleen al de extreme weersomstandigheden in 2021 hebben aangetoond dat klimaatverandering allang geen theorie of toekomstscenario meer is. We zitten er middenin, en de industrie zal bepalen hoe het verder gaat. Bij igus hebben we ook het doel om klimaatneutraal te worden, en we willen dit doel bereiken tegen 2025.    

 In 2021 hebben we 31,2% minder CO2-uitstoot gegenereerd in ons hoofdkantoor en onze productielocatie in Keulen dan in 2020. Dit cijfer omvat Scope 1 en Scope 2. Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, bent u waarschijnlijk bekend met deze termen, maar de meeste mensen waarschijnlijk niet. Ook wij hebben in het begin te maken gehad met veel termen en vergelijkingsmethoden, en we hebben ingenieurs die zich met niets anders bezighouden dan met onze duurzaamheidsdoelstellingen en de projecten om die te bereiken.

Dit artikel geeft een korte uitleg van de term “scope” en laat aan de hand van voorbeelden zien welke emissies onder welk toepassingsgebied vallen en als direct of indirect worden beschouwd.

CO2 verminderen als particulier

Weet u uw CO2-voetafdruk? Zo niet, dan kunt u die laten schatten met een gratis online tool van het federale ministerie voor milieu en het Duitse milieuagentschap. Natuurlijk kunt u ook zonder deze kennis uw CO2-verbruik gemakkelijk verminderen: rijd minder, eet minder vlees (of geef helemaal geen vlees meer), verwarm uw appartement of huis op een slimme manier en doe regionaal boodschappen. Als privépersoon is het relatief eenvoudig om je CO2-voetafdruk te verkleinen. Maar hoe zit het met bedrijven en de industrie in het algemeen?

Scope 1 – drie gebieden voor de vergelijkbaarheid van emissies

Door de ondertekening van het Akkoord van Parijs hebben bijna alle staten zich ertoe verbonden de wereldwijde temperatuurstijging tegen 2100 te beperken tot 1,5°C. Maatregelen om dit te bereiken vereisen uniforme criteria en rapportagenormen, zodat de impact kan worden gemeten en de CO2-uitstoot van bedrijven en industrieën kan worden vergeleken.

In 2011 hebben het Greenhouse Gas Protocol en verschillende Ngo’s een model voor dergelijke normen opgesteld met wetenschappelijke onderbouwing. Het protocol verdeelt emissies in drie gebieden: Scope 1, Scope 2, en Scope 3.

Scope 1 – directe emissies

Scope 1 omvat alle emissies die een bedrijf of organisatie direct veroorzaakt. Tot de directe emissies volgens Scope 1 behoren bedrijfsvoertuigen, verbrandingsprocessen, koelvloeistoffen, stoomopwekking en lekken uit systemen zoals airconditioning. Verbrandingsprocessen kunnen afkomstig zijn van productie, zoals het bakken van keramiek, of andere bronnen: de verbrandingsmotor van een veegmachine of het noodaggregaat van een verwarmingssysteem in een gebouw.

Scope 2 – indirecte emissies

Indirecte emissies volgens Scope 2 omvatten warmte, elektriciteit en stoom die door bedrijven bij externe leveranciers worden ingekocht. De koolstofvoetafdruk van een bedrijf hangt af van hoe “groen” de opwekking van deze aangekochte energie is.

igus GmbH is medio 2021 in zijn productievestiging in Keulen overgeschakeld op groene stroom en eind 2021 op klimaatneutraal gas, en kan daarom voor 2021 een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot volgens Scope 2 melden ten opzichte van het niveau van 2020.

Scope 3 – indirecte emissies in de toeleveringsketen

Scope 3 omvat alle emissies die afkomstig zijn van externe onafhankelijke bronnen, maar een gevolg zijn van de activiteiten van het bedrijf:

 • Alle reizen van medewerkers van en naar de werkplek;
 • Afval afkomstig van productie en dagelijkse werkzaamheden;
 • Transportmaterialen;
 • Waterverbruik door medewerkers en productiefaciliteiten;
 • Brandstofverbruik door toeleveranciers;
 • Levering van producten aan klanten;
 • Afval van producten dat door klanten wordt weggegooid;
 • Enzovoorts.

Door de diversiteit van de Scope 3-emissies is de berekening zeer complex en wordt momenteel nog grotendeels op ramingen gebaseerd.

Dit is precies waar een innovatie in de igus glijlager webshop om de hoek komt kijken: Sinds april 2022 wordt de CO2-voetafdruk namelijk gespecificeerd voor de meest gebruikte kunststof glijlagers. Het doel is om deze voor alle glijlagers te kunnen identificeren. Wie dergelijke componenten voor zijn machine gebruikt, heeft in de toekomst een extra puzzelstukje als het gaat om het samenstellen van het totaalplaatje van de CO2-uitstoot.

De weg naar klimaatneutraliteit bij igus

Wij willen tegen 2025 volledig klimaatneutraal zijn op ons hoofdkantoor en productiefaciliteit in Keulen (D). De overschakeling op groene stroom en klimaatneutraal gas in 2021 was een belangrijke stap in de richting van dit doel. Maar er gebeurt nog veel meer:

 • In de productie worden oudere, energie-intensieve spuitgietmachines geleidelijk vervangen door nieuwe, energie-efficiëntere machines.
 • De verlichting in de productiehallen wordt momenteel omgeschakeld naar LED.
 • Dankzij een uitgebreid lekbeheer kon energie worden bespaard bij de productie van perslucht.
 • Op het gebied van de glijlagers is nu de ECO-productlijn in het leven geroepen, waarin glijlagers worden vervaardigd uit re-granulaat van ons eigen productie-afval.
 • Sinds 2019 nemen we oude kunststof kabelrupsen terug van bedrijven en recyclen we ze in ons chainge-programma. Het maakt hierbij niet uit of de kabelrupsen van igus of van onze concurrenten zijn. In april 2022 lanceerden we het eerste product dat van volledig van dit gerecyclede materiaal is gemaakt, de E2.1.CG cradle-chain kabelrups.
 • Ons milieubeheersysteem is gecertificeerd volgens ISO 14001 en het bijbehorende energiebeheersysteem volgens ISO 50001:2018.
 • En werknemers en klanten kunnen hun elektrische auto opladen bij 20 oplaadpunten op onze bedrijfscampus.

En er is nog veel meer.

Volgens de scopes 1 en 2 zijn wij sinds april 2022 voor 95% klimaatneutraal. We hebben nog veel werk te doen om onze CO2-voetafdruk nog verder te verkleinen. We gaan systematisch te werk, en komen zodoende stap voor stap, dichterbij.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.