Hoe kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van kosteneffectieve automatisering - Blog | igus® Nederland

Hoe kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van kosteneffectieve automatisering

Mark van de Waal | 14 april 2023

Het zijn explosieve tijden voor de Nederlandse en wereldeconomie: de coronapandemie, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, de inflatie en de energiecrisis eisen hun tol. En dat niet alleen. Tegelijkertijd worden veel industrieën geconfronteerd met nieuwe behoeften van de klant. Het sleutelwoord is massaproductie op maat. Steeds meer consumenten keren zich af van kant-en-klare goederen en raken eraan gewend producten als auto’s, fietsen en computers met online configuratoren op maat te maken. De druk op bedrijven neemt dus van verschillende kanten toe. Bedrijven moeten kosten besparen, personeel vakkundig inzetten en tegelijkertijd flexibeler produceren.

Een mogelijke uitweg: de automatisering van processen. Waarom? Er zijn genoeg robots. Ze voeren de klok rond routinetaken uit – zoals pick-and-place-taken op een lopende band. Zonder moe te worden. Zonder ziek te worden. Zonder fouten te maken. En ze hebben geen verwarming of licht nodig. Bedrijven verkorten de doorlooptijden en de productiekosten en komen in combinatie met netwerken en intelligente software een stap dichter bij een slimme fabriek voor massaproductie op maat. En versterken zo hun concurrentievermogen. Voordelen zonder einde. Toch kijken lang niet alle bedrijven naar de mogelijkheden van automatisering. Vooral in het midden- en kleinbedrijf staan veel bedrijven nog kritisch tegenover het gebruik van automatisering.

Maar waarom staan veel kleine en middelgrote ondernemingen (Kmo’s) sceptisch tegenover automatisering? Omdat veel bedrijven het onderwerp associëren met veel knowhow, inspanning en hoge investeringskosten. Dat blijkt ook uit een onderzoek van het automatiseringstechnologieconcern ABB, dat in oktober 2021 1.000 besluitvormers in het Duitse MKB ondervraagd heeft. Volgens de studie noemde 45,5 procent van de ondervraagden kostenaspecten als belemmering voor het gebruik van robotica, 20,3 procent scepsis bij de medewerkers en 20,2 procent een gebrek aan automatiseringsconcepten.

Maar er is ook een zonnige kant / positieve noot. En hier benadrukken de respondenten het potentieel van automatisering in het MKB. Zo verwacht 62,5 procent een bijzonder sterke toename in de logistieke sector, 29,9 procent in de farmaceutische industrie, 23,3 procent in de gezondheidszorg en 29,8 procent in de voedingsindustrie.

Hoe bedrijven omgaan met automatisering blijkt ook uit een onderzoek van Deloitte, een internationaal bedrijf in het bedrijfsleven met diensten op het gebied van financiën en risicoadvies. De belangrijkste bevinding van het onderzoek onder 2.750 kmo’s in 2021: de Coronapandemie werkte wereldwijd als een katalysator, waardoor relevante trends plotseling exponentieel werden versterkt. Volgens het onderzoek reageerde 69 procent van de respondenten op de pandemie door hun digitale transformatie te versnellen. Een van de belangrijkste geplande technologie-investeringen is IT-beveiliging. Voor de Duitse bedrijven volgen investeringen in data analytics en business intelligence op de tweede plaats, en procesautomatisering op de derde. Hier heeft 35 procent van de respondenten een investering gepland. Omgekeerd betekent dit echter dat 65 procent afziet van geld uitgeven aan automatisering, ondanks het katalyserende effect. Waarschijnlijk vreest men ook te hoge kosten en te veel inspanning.

Kosten, gebrek aan kennis en grote inspanningen zijn echter geen argumenten meer tegen automatisering. Terwijl robotarmen voor de industrie, inclusief besturing en licenties, vroeger slechts voor tienduizenden euro’s verkrijgbaar waren, zijn de kosten dankzij goedkope automatisering al lang vele malen gedaald. Dat geldt ook voor de complexiteit van de programmering. Een voorbeeld: het platform RBTX.com – een marktplaats voor Low-Cost-Robotica (LCR) waarop fabrikanten LCR-componenten aanbieden die op elkaar zijn afgestemd en direct kunnen worden gecombineerd. Daaronder zijn robotarmen die door igus uit kunststof zijn spuitgegoten, zoals de  ReBeL cobot, die slechts 3.513 euro kost. Ook honderden grijpers, vision-systemen en besturingen die net zo eenvoudig te bedienen zijn als een smartphone. Een marktplaats die automatisering bijna net zo eenvoudig maakt als spelen met Lego.

Honderden bedrijven hebben hun processen al geautomatiseerd met goedkope robotica. De LCA-robots helpen in de horeca bij het tappen en schenken van bier. Ze helpen boeren bij het oogsten van komkommers, waarvoor steeds minder arbeiders te vinden zijn. En ze laden en lossen CNC-machines in metaalverwerkende bedrijven. Alle gebruikers profiteren van een snel rendement op de investering. Als de automatiseringsoplossing goed gepland is, zijn de kosten na zes tot twaalf maanden terugverdiend. Daarna neemt de winst blijvend toe.

Conclusie: Automatisering helpt het midden- en kleinbedrijf (MKB) om met minder middelen en in minder tijd hun productiedoelstellingen te bereiken. Vooral met goedkope robotica is het mogelijk dat investeringen in recordtijd renderen en navenant weinig risico opleveren. Het is echter belangrijk contact op te nemen met robotfabrikanten, professioneel advies in te winnen over de keuze van componenten en kostentransparantie te creëren. Dan staat niets de toetreding tot de robottoekomst in de weg.

Heeft u al ervaring opgedaan met automatisering? Welke hindernissen en kansen ziet u?

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.
Trefwoorden voor artikel:

automatisering cobots robotisering robots

Newsletter:

Kies nu een onderwerp