Pratende energietoevoersystemen??? - Blog | igus® Nederland

Pratende energietoevoersystemen???

Mark van de Waal | 22 september 2021

Het onderhoud en de service voor de huidige/moderne kraaninstallaties nemen niet alleen toe in omvang, maar ook in complexiteit. Er is echter geen reden tot paniek, want zoals u tijdens uw studie hebt geleerd, hoeft u niet alles te weten; u hoeft alleen maar te weten waar u de benodigde informatie kunt vinden. Helaas zijn niet alleen de kranen zelf, maar ook hun bedieningsinstructies evenredig gegroeid, hetgeen betekent dat deze stelregel niet altijd opgaat. Dus wat nu?

Energietoevoersystemen in havens

Waarom zou een energievoorzieningssysteem op een kraan moeten kunnen communiceren?

Wat dacht u van een systeem dat contact maakt met de gebruiker zonder dat deze eerst het systeem hoeft te begrijpen? Daarom hebben wij een “pratend” energievoorzieningssysteem ontwikkeld en de kabelrups leren communiceren. Hoe dat werkt, leggen we uit in het volgende hoofdstuk.

Hoe communiceert een energievoorzieningssysteem?

igus maakt hier onderscheid tussen twee soorten communicatie:

  1. Eenvoudige foutmelding met zo nodig uitschakeling van het systeem (conditiebewaking = i.Sense)
  2. Gedetailleerde onderhoudsaanbevelingen (predictief onderhoud = i.Cee)

Het verschil tussen deze twee is hun focus. We zouden kunnen zeggen dat de communicatierichting van de kraan naar de gebruiker is. In het eerste geval is er al sprake van slijtage of een ander probleem, dat door de sensoren van de kabelrups wordt gedetecteerd. Krachtsensoren op de kabelrups detecteren slijtage, fouten of andere mechanische veranderingen als gevolg van het gebruik. De communicatie van het i.Sense-systeem is dus gebaseerd op gegevens uit het verleden. Berichten aan de kraanmachinist worden altijd zeer eenvoudig gehouden. Deze technologie voorkomt verdere schade en is gebaseerd op gemeten mechanische gegevens zonder complexe programmering. In het tweede geval zijn de sensoren gericht op toekomstige gebeurtenissen. Machine Learning en wat kunstmatige intelligentie worden gebruikt om de gebruiker een onderhoudsschema te bieden op basis van zijn gebruiksprofiel. Dit elimineert vaste onderhoudstijden die lang, kostbaar en vaak onnodig zijn – de kabelrups weet zelf wat hij nodig heeft en wanneer.

De kabelrups heeft dus leren praten/communiceren.

Welke taal spreekt het, en met wie?

De lage complexiteit betekent dat het pratende energievoorzieningssysteem en de uitvoeropties van de conditiebewaking zeer eenvoudig zijn. Het alarm kan vrij worden gekozen in de vorm van een rode lamp, een SMS, of een tekstbericht op het bedieningspaneel. Na het afgaan van het alarm kunnen ook de volgende acties worden gestart: Uitschakeling of voortzetting van de werking met foutmelding.

Tijdens voorspellend onderhoud neemt de gegevensstroom toe, maar ook de keuze van de uitvoerkanalen neemt in hetzelfde tempo toe. De meest elegante oplossing is het i.Cee dashboard, dat kan worden opgeroepen in het bedrijfsnetwerk, het besturingssysteem, of zelfs een browser. Deze communicatieve energievoorziening is momenteel beperkt tot de Engelse en Duitse taal.

Voorspellend onderhoud voor haven systemen

Waarom het belangrijk is de fabrikant met de klant te verbinden

Het toverwoord is “data sharing” (het delen van gegevens), aangezien het systeem niet voortdurend kan leren en verbeteren zonder gedeelde gegevens. Het delen van data is niet onontbeerlijk voor conditiebewaking, maar het is altijd een nuttige aanvulling op andere systemen die gebaseerd zijn op actuele gegevens. Maar het delen van data tussen fabrikant en exploitant is essentieel voor optimaal en continu verbeterend voorspellend onderhoud. “Machine learning” en “kunstmatige intelligentie” zijn misschien onbekend, maar ze zijn vergelijkbaar met menselijke leerprocessen. Als een mens geen actuele informatie ontvangt – er is als het ware geen verse nieuwe gegevensoverdracht – kan hij niets nieuws leren. En net als de mens zou de kraan zonder gegevensoverdracht op het oude, onverbeterde kennisniveau blijven. Updates zijn belangrijk voor zowel mensen als machines. Deze updates kunnen meestal niet fysiek in het systeem worden doorgevoerd. Daarom is veilig online netwerken met een i.Cee systeem al lang niet meer alleen een idee – het is een noodzaak geworden.

Meer informatie over smart plastics vindt u hier.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.