Waarom testen jullie zoveel, er zijn toch voldoende standaardtests? - Blog | igus® Nederland

Waarom testen jullie zoveel, er zijn toch voldoende standaardtests?

Mark van de Waal | 24 november 2021

Dat is een goede en ook zeker terechte vraag. Testen kost namelijk veel tijd en geld.

Is er geen standaardtest die elke kabelfabrikant verplicht moet uitvoeren? Welke informatie kan de standaard ons geven? Welk voordeel heeft u als klant van onze beslissing om kabels te testen onder reële omstandigheden in een kabelrups? Ik zal al deze vragen voor u beantwoorden in de blogbijdrage van vandaag.

De juiste kabel voor uw toepassing

Maar laten we ons nu eens voorstellen dat er een onvoorziene kabelstoring is. Ik weet zeker dat u het zich kunt voorstellen. Plotseling zijn levensreddende veiligheidsfuncties, die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van een treindeur, niet meer beschikbaar. Motoren in een grote laadkraan in de haven van Rotterdam, die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van grote containerschepen, werken niet meer. In deze voorbeelden wordt het C-onderdeel plotseling veel belangrijker. Het is nu verantwoordelijk voor letsel bij personeel of schade aan machines en betekent immense kosten als gevolg van stilstand. Daarom is het bijzonder belangrijk de juiste kabel te kiezen voor uw toepassing welke geschikt is voor de te verwachten belasting van de kabel.

Laten we eerst eens kijken naar het belang van een kabel in een machine. Vanuit zakelijk oogpunt worden kabels geclassificeerd als C-onderdelen. In de ogen van de klant spelen zij gewoonlijk een ondergeschikte rol in een complexe machine. Een kabel wordt pas belangrijk wanneer hij niet meer werkt.

Wij willen graag weten wat ons product kan. Onze klant heeft recht op een duidelijke verklaring.

Er zijn veel standaardtests – zijn die niet goed genoeg?

De elektrische eigenschappen van een kabel worden getest tijdens de fabricage. Je wilt immers een kabel kunnen aanraken zonder een elektrische schok te krijgen. Alle kabels worden ook onderworpen aan zogenaamde standaardtesten om te bepalen of ze bestand zijn tegen mechanische belasting. De norm hiervoor maakt onderscheid tussen flexibele en vast verlegde kabels. Wij richten ons hier specifiek op flexibele kabels omdat in theorie ook kabels voor kabelrupsen flexibel worden gelegd. Maar er is geen standaardtest voor kabelrupskabels. Als we kijken naar de relevante test voor deze kabels, vinden we weinig tot geen overeenkomst met de toepassing waarin de kabel later zal worden gebruikt. De “buigtest”, die de afwisselende buigweerstand van de kabel standaardiseert, heeft niets te maken met realistische kabelrups-toepassingen. De te testen kabel wordt slechts onder gestandaardiseerde omstandigheden over rollen geleid. De kabel doorstaat de test als hij een bepaald aantal slagen – d.w.z. aantal bewegingen over de rollen – met een bepaalde radius (= buigradius van de kabel) succesvol doorstaat.

Waarom een standaardtest niet genoeg is voor ons

Denk nu aan uw toepassing, waarbij een kabel veilig in een kabelrups wordt geleid. Ik denk hierbij aan het verstellen van een freestafel op een CNC-bewerkingsmachine. Hier worden geheel andere eisen gesteld aan het slijtagegedrag, de trek- en afschuifkrachten en een repeterende belasting op steeds weer hetzelfde punt als gevolg van de buigradius. De standaardtest houdt hier geen rekening mee.

Het igus testlaboratorium

Daarom hebben wij besloten om onze chainflex® kabels onder reële omstandigheden in kabelrupsen te testen in, als aanvulling op de standaardtest. Daarom installeren we de kabelrups voor de relevante beweging (lange slag, korte slag, enz.) in het chainflex testlaboratorium voor kabels en bewegen we hem dienovereenkomstig. En we meten de elektrische kabelparameters. Die tonen ons onder meer de slijtageontwikkeling van de kabel.

Bij al deze tests streven wij ernaar het kwaliteitsniveau constant te houden en u een concrete uitspraak te doen over de duurzaamheid van kabels in kabelrupsen.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.
Trefwoorden voor artikel:

buigradius chainflex igus kabeltests test testen tests

Newsletter:

Kies nu een onderwerp