Wat is de betekenis van de buigradius en de minimale buigradius voor kabels? - Blog | igus® Nederland

Wat is de betekenis van de buigradius en de minimale buigradius voor kabels?

Mark van de Waal | 9 november 2021

We hebben het bij igus vaak over de buigradius van kabelrupsen en kabels. In dit blogartikel gaan we dieper in op wat dit precies betekent en waarom de buigradius nou zo’n belangrijk gegeven is.

Wat verstaat men onder de buigradius?

De buigradius is de radius waarbinnen een kabel kan worden gebogen zonder hierbij beschadigd te raken. Hier kijken we naar het exacte middelpunt van de kabel, dat wil zeggen, de neutrale fase. Hoe kleiner deze radius, hoe duurzamer het materiaal moet zijn.

Het geheel gedraagt zich gelijk aan het menselijk lichaam. Hoe kleiner ik mezelf wil maken, des te flexibeler mijn ruggengraat moet zijn. Als ik over mijn maximale buiging ga, doet het zeer. In het ergste geval breekt er iets en raak ik gewond. Het is ongeveer vergelijkbaar met kabels.

Klanten vragen ons vaak “Hoe ver kunnen we onze kabel buigen?” of “Hoe lang gaat onze kabel mee als we hem zover buigen?”. Wij kunnen deze vraag echter alleen beantwoorden als wij de aanvraag en de exacte omstandigheden nauwkeurig kunnen bestuderen.

De juiste buigradius voor een kabel

Een belangrijke factor voor de lange levensduur van een kabel is de buigradius. Wij onderscheiden 3 verschillende specificaties voor de buigradius van onze chainflex kabels:

  • Vast: De kabel wordt één keer in deze radius gebracht voor installatie en beweegt dan niet meer. Dit wordt in het DIN beschreven.
  • Flexibel: Dit is de straal die de lijn af en toe inneemt bij vrije beweging. Het aantal bochten is hier niet nader bepaald. Er zijn ook gestandaardiseerde tests in de norm.
  • Kabelrups: Deze buigradius is de radius die de kabelrups specificeert bij continue beweging. Dit is niet normatief geformuleerd. Daarom testen wij bij igus altijd op echte toepassingen onder reële omstandigheden.

De minimale buigradius

Iedere fabrikant specificeert een minimale buigradius. De voor de kabelrups gekozen radius is afhankelijk van de kabel met de grootste diameter. Het is belangrijk dat gebruikers er bij de berekeningen altijd op letten, dat ze de juiste buigradius voor de kabelrups gebruiken. De fabrikant geeft niet voor zijn lol een minimale buigradius op, deze dient dan ook gerespecteerd te worden. Gebruik bij voorkeur de grootst mogelijke radius, als deze wordt onderschreden kan dit snel tot uitval leiden.

Scherpe buigingen in kabels moeten echter ook worden vermeden. Dit betekent dat kabels voor bewegende toepassingen zodanig moeten worden ondersteund dat zij niet knikken als gevolg van machinebewegingen.

Verandert de buigradius bij extreme temperaturen?

Ja, de temperaturen hebben een effect op de buigradius van een kabel en je kunt stellen dat:

Hoe groter de radius, hoe minder de kabel wordt belast. Dit verlengt de levensduur.

De minimale buigradius is gebaseerd op een temperatuurbereik voor het buigen. Als de omgevingstemperatuur deze temperatuur voor de kabel bereikt of overschrijdt, is voorzichtigheid geboden.

Bij koude temperaturen wordt het materiaal hard en kan het breken en bij te warme temperaturen wordt het materiaal zacht en treedt sterke slijtage op.

Daarom wordt voor extreme temperaturen een kabel met een PUR of TPE omhulsel aanbevolen. U kunt ook altijd specifiek contact met ons opnemen. 

Kabels met kleine buigradius

Bij toepassingen met grote ruimtebeperkingen kan het nodig zijn de straal van de kabelgoot kleiner te maken dan die van standaardkabels. Hoewel dit niet het ideale geval is, kan het worden opgelost door kabels te gebruiken die speciaal zijn ontworpen voor installaties met kleine buigradii.

Hier worden dan andere materialen gebruikt, bijvoorbeeld geleiders met een speciale legering in de streng om draadbreuken te voorkomen. Met dit materiaal is dan een buigfactor van 4xd mogelijk. Bij koper is dit niet mogelijk met een groot aantal bewegingen.

Want bij dynamische toepassingen met een kleine buigradius bereiken de koperdraden snel hun grenzen. De mechanische belasting is te hoog.

Waar worden kabels met een kleine buigradius toegepast?

De toepassingsgebieden voor kabels met kleine buigradii zijn divers. Een mogelijke toepassing is in automatische deuren voor voertuigen en treinen. Zij worden ook gebruikt in kleine handlingtoepassingen in de medische technologie of in automatische machines.

igus kabel;rupskabels

Conclusie

Het onderwerp buigradius en minimale buigradius is complex. Kunnen wij verdere vragen over dit onderwerp beantwoorden of u helpen de juiste kabel te kiezen? Neem gerust contact met ons op.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.