Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie? - Blog | igus® Nederland

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie?

Céline Weltevreden | 23 november 2020

Vanwege de installatieruimte, worden encoder- en motorkabels meestal parallel aan elkaar gelegd. Ze komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, bewegen samen door dezelfde kabelrups en worden uiteindelijk bevestigd aan de motoraansluitingen die naast elkaar liggen.
De wederzijdse invloed op signalen wanneer netwerk-, encoder- of servo-signalen naast elkaar lopen, is vaak niet eenvoudig in te schatten.

De initiële impuls van de motor (aanloopstroom) evenals de lengte van de aansluitkabels of mogelijke omgevingsfactoren (bijv. een schachtoven in de buurt, een lascel, een frequentieomvormer of andere storingsbronnen) hebben een aanzienlijke invloed.

Waarschuwing

Bovendien verhoogt elke interface het risico dat de installatie wordt beïnvloed door externe storingsbronnen. Tussenliggende verbindingen die via connector- en mofbehuizingen op het plaatwerk worden geschroefd, kunnen vaak niet worden vermeden. Vooral als bij het ombouwen of aanpassen van een machine, de kabels verlengd moeten worden, gebruiken veel operators een compleet nieuwe kabel die in de lengterichting past, in plaats van een verlengkabel met mannelijke en vrouwelijke contacten.

De tussenliggende connectoren hebben een voordeel bij het hanteren van individuele assemblages, maar ze kunnen ook – met name als ze slecht verwerkt zijn – negatieve effecten hebben op de machine. Door middel van connectorplaten die slim in de installatie zijn verwerkt, kan de gehele machine worden opgesplitst in eenvoudig te hanteren assemblages. Deze assemblages maken uw systeem modulair. Componenten kunnen eenvoudig in slechts enkele stappen worden vervangen.

Voordelen van het optimaliseren van een bewegende toepassing

Wegen de voordelen van modulariteit in assemblages op tegen de risico’s van elektronische magnetische interferenties?

Ondertussen zijn er verschillende oplossingen om ervoor te zorgen dat een assemblage modulair gehanteerd kan worden of dat die betrouwbaar in gebruik is. In dit artikel willen wij een oplossing presenteren die, naast de hierboven genoemde voordelen, een duidelijke codering van de elementen mogelijk maakt om de verbindingsveiligheid te garanderen, bijv. voor ongetraind personeel, kleine installatieruimten of ongunstige lichtomstandigheden.

Verkort stilstandtijden, vereenvoudig handelingen, optimaliseer processen

Uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van een automatische productielijn:

Alle aansluitkabels en andere beweegbare onderdelen, zoals de kabelrups, kunnen worden geoptimaliseerd met modulaire connectoren die individueel aan de toepassing zijn aangepast. Dit maakt een gedefinieerde en gemakkelijk te hanteren interface mogelijk die de uitwisseling van een assemblage garandeert.

Module Connect Connector Interface

Overuren verminderen

Bijvoorbeeld van individuele fabrikanten of speciale machinebouwers:

Normaal gesproken wordt de schakelkast op een bepaalde afstand van het gebied geplaatst waarin de motoren, encoders, sensoren, fotocellen, veiligheidscontacten en noodstopschakelaars zich bevinden. Voor de ingebruikname (IBN) bij de eindklant wordt elk systeem bij de fabrikant opgezet, geparametriseerd  en getest. Dit betekend dat alle componenten volgens specificatie zijn aangesloten. Na de succesvolle eindcontrole wordt de installatie in enkele basismodules gedemonteerd en verpakt voor transport. Omdat het transporttraject of de verpakkingsmogelijkheden hierbij cruciaal zijn, wordt het uiteindelijk geteste systeem dienovereenkomstig gedemonteerd. Op de productielocatie van de eindklant, worden de losse onderdelen op hun bestemming afgeleverd en weer aangesloten. De IBN-technici besteden vaak meerdere dagen aan het opzetten en opnieuw aansluiten van de installatie aan de hand van de documentatie, Hierbij kunnen veel fouten optreden, die moeizaam gevonden en verholpen moeten worden.

Red Dot Award Connector Interface

Eenvoudig onderhoud, veilige bediening

Bijvoorbeeld voor werktuigmachines:

Zeer cyclische en snelle toepassingen, zoals ze doorgaans vereist zijn in een werktuigmachine, kunnen ook profiteren van een modulaire opbouw.
Elektrische kabels en hydraulische slangen worden gebruikt in een meer-assig systeem, dat vervolgens als assemblage in de bijbehorende machine wordt geïnstalleerd. Hier moeten materialen en componenten op elkaar worden afgestemd om een vlotte productie en een lange levensduur te garanderen.

igus readychain transport rek

Bovenstaande voorbeelden laten u enkele mogelijkheden zien om uw processen te optimaliseren. Wij adviseren u graag over onze modulaire connectoren (Module Connect), de interface-geoptimaliseerde energietoevoersystemen: readychain Standard of Standard+ of onze handige transportrekken: readychain Premium op readychain rek, waarmee de systemen direct op de montagepunten van uw machine kunnen worden geïnstalleerd.

Wilt u vooraf eerst wat informatie inwinnen? – Dat kan, bezoek dan hier onze readychain®. Of bezoek onze Module Connect-pagina.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.