Wat zit er achter industriële confectionering? - Blog | igus® Nederland

Wat zit er achter industriële confectionering?

Mark van de Waal | 17 november 2022

Wanneer spreken we van industriële confectionering?

Oorspronkelijk komt de term confectionering uit de textielwereld. Met het woord confectiemaat wordt de oorsprong duidelijk. Volgens wikipedia is confectiekleding elke vorm van verdeling in productie en techniek. Dit omvat de verdeling van lengtes of de bepaling van toepassing specifieke eindstukken en afmetingen. Als deze definitie wordt toegepast op kabelassemblage, wordt de kabel in een bepaalde lengte verdeeld (afgeknipt) en voorzien van eindstukken (connectoren). Industriële kabelconfectionering is afgeleid van het optimaliseren van de assemblage met behulp van gestandaardiseerde werkstromen en machines.

Welke stappen worden tijdens de industriële confectionering bij igus doorlopen?

Stap 1 van 6: Materiaalverplaatsing en orderpicking

De eerste stap in de productie van een readycable® is het uit het magazijn halen van de benodigde kabel. Vaak gebruikte kabels (bestsellers) worden in de onmiddellijke nabijheid van de snijmachines opgeslagen om tijd en reizen te besparen. Daar worden ze automatisch naar de snijmachines gevoerd. Alle andere kabels worden opgeslagen in het overdekte buitenmagazijn en zijn dus ook op korte termijn beschikbaar.

Stap 2 van 6: De kabels snijden

Het snijproces vindt plaats met behulp van door een IT-ondersteunde Schleuniger Megastrip 9680. Deze snij- en stripmachine heeft een actief gestuurde aanvoerunit, een voorinvoer, een automatische wikkeleenheid en een snijunit met speciale messen. Dit maakt duidelijk dat industriële assemblage al begint met het snijproces.


Megastrip 9860 kabelstripmachine van Schleuniger
Megastrip 9860 kabelstripmachine van Schleuniger

Stap 3 van 6: Kabels klaarmaken voor machinale confectionering

Vervolgens worden de kabels op de gewenste lengte afgeknipt. Tijdens het snijden voert de machine verdere stappen uit die belangrijk zijn voor de verdere verwerking van de connectoren. De buitenmantel van de kabel wordt voorbereid voor drie verschillende soorten mantelverwijdering door middel van roterende sneden.

  • Afschermingsvenster: Bij afgeschermde kabels wordt de buitenmantel over een bepaalde lengte verwijderd.
  • Gedeeltelijke verwijdering: De buitenmantel wordt over de uiteinden van de kabel getrokken om deze te beschermen. Figuurlijk kun je een gedeeltelijke aftrekking vergelijken met het over je handen trekken van de mouwen van je jas om ze tegen de kou te beschermen. In dit geval is het een transportbeveiliging, omdat dit uiteinde op dit moment niet gemonteerd is.
  • Definitieve verwijdering: De buitenmantel van de kabel wordt over een bepaalde lengte verwijderd.

Indien gewenst kan tijdens deze werkstap een individuele kabelopdruk/bedrukking worden toegepast. Alle afwerkingswerkzaamheden die niet door machines worden ondersteund, worden uitgevoerd door opgeleid personeel. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn het vlechten van het binnenscherm of het schoonsnijden van de vulmaterialen en glijfolies. Tijdens deze stappen wordt er speciaal op gelet dat omliggende gebieden, zoals kabeladers, niet worden beschadigd.

Het vlechten van het kabelscherm

Stap 4 van 6 : Zorg voor connectoren, contacten en ander materiaal

De magazijnbeweging voor afzonderlijke onderdelen wordt sterk vereenvoudigd door een lean workflow met een Kanban-magazijn direct naast de assemblagetafel. Bovendien worden de tijden en inspanningen voor de logistiek van de afzonderlijke onderdelen verminderd.

Kanban-magazijn voor connectorcomponenten

Stap 5 van 6 : Industriële kabelconfectionering

In de stappen 1 tot en met 4 hebben we gekeken naar de meest efficiënte manier waarop kabels en connectormateriaal het werkstation kunnen bereiken voor assemblage. Nu is de productie bijna zonder handmatige trekkracht, waarbij elke beweging wordt ondersteund door machines. Alle krimpverbindingen worden gemaakt met automatische krimpmachines, waardoor de krimpkracht en de krimpdiepte altijd constant worden gecontroleerd. Bovendien worden koppel gestuurde automatische krimpmachines gebruikt. Dit zorgt voor een absoluut constante sluiting van de connectoren. Door het vastschroeven van de connectoren te automatiseren, kan worden gegarandeerd dat geen enkele connector te licht of te strak is vastgeschroefd.

In de stappen 1 tot en met 4 hebben we gekeken naar de meest efficiënte manier waarop kabels en connectormateriaal het werkstation kunnen bereiken voor assemblage. Nu is de productie bijna zonder handmatige trekkracht, waarbij elke beweging wordt ondersteund door machines. Alle krimpverbindingen worden gemaakt met automatische krimpmachines, waardoor de krimpkracht en de krimpdiepte altijd constant worden gecontroleerd. Bovendien worden koppel gestuurde automatische krimpmachines gebruikt. Dit zorgt voor een absoluut constante sluiting van de connectoren. Door het vastschroeven van de connectoren te automatiseren, kan worden gegarandeerd dat geen enkele connector te licht of te strak is vastgeschroefd.

Alle aandrijfkabels die door igus volgens 24 fabrikantstandaarden worden vervaardigd, worden geproduceerd met behulp van industriële confectionering.

Een blik op de industriële confectionerings-afdeling bij igus

Stap 6 van 6 : 100% eindcontrole met testzegel

Na de industriële kabelconfectionering worden alle aansluitklare kabels 100% getest. Geautomatiseerde testreeksen zorgen ervoor dat aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Naast het testen van alle in- en uitgangen worden ook transmissiesnelheden voor netwerkkabels, dempingswaarden voor optische glasvezels, hoogspanningstests voor stroomkabels en de juiste selectie van connectorcomponenten getest.

Wat is uw mening over industriële confectionering door igus?

Wij hopen dat deze korte beschrijving het concept van readycable® industriële confectionering wat begrijpelijker heeft gemaakt.

Wat waren uw ideeën voor industriële confectionering? Laat het ons weten in de commentaarsectie.

  • 100 % automatisering, waarbij aan het einde van een productie een aansluitklaar product uit een machine valt?

Of

  • Industriële standaarden, maar 100 % ambachtelijk handwerk met machinale ondersteuning?

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.