Buskabels voor lange rijwegen en de alternatieven - Blog | igus® Nederland

Buskabels voor lange rijwegen en de alternatieven

Mark van de Waal | 21 juni 2021

Vandaag wil ik u graag vertellen over een recent klantbezoek in de voorbijgaande weken dat voor ons aanleiding was om het blogartikel van vandaag te schrijven. Het gaat over het onderwerp buskabels in lange rijwegen.

Deze klant bouwt systemen voor de verwerking van schuimmaterialen. Daarbij gaat het onder meer om materiaaltransport tussen de verschillende verwerkingsstappen. Bij deze projecten gaat het vaak om lange trajecten waarbij onze kabelrupsen en chainflex-kabels worden gebruikt.

Lange rijwegen

Bij lange rijwegen moeten onze producten permanent bestand zijn tegen zware belasting. Maar de mechanische weerstand was helemaal geen issue tijdens deze bijeenkomst. Want zodra we het over lange rijwegen hebben, rijst vaak de vraag naar de maximale transmissielengte van bijvoorbeeld een buskabel.

Ik vernam dat in de toepassing van de klant met een verplaatsing van ongeveer 100 meter een kabelrups was voorzien van een motorkabel, besturingskabels en een Profinet-kabel.

De tranmissielengte

Het onderwerp Profinet-kabel intrigeerde en maakte mij alert maar waarom?

Niet iedere kabel is geschikt voor elke transmissielengte. Bij een elektrische geleider zijn we altijd beperkt in de transmissielengte omdat de kabel over de lange afstand te maken krijgt met verlies.

Hoe langer de afstand, d.w.z. de kabel, hoe groter het verlies aan data of elektrische energie dat over de kabel wordt getransporteerd. In principe kunt u zich dit gemakkelijk voorstellen aan de hand van het voorbeeld van een slang. Als de slang gaten heeft, zal aan het eind niet dezelfde hoeveelheid water aankomen als er eerder in stroomde. Als we nu bijvoorbeeld het aantal gaten per meter bepalen, zou de hoeveelheid water die aan het eind uit de slang komt, afhangen van hoe lang de slang is. Door de gaatjes heb je nu een verlies over afstand.  In een elektrische geleider kunnen de gaatjes bijvoorbeeld dempingswaarden voorstellen maar ook storingen van buitenaf die toenemen naar gelang de kabellengte en zo het verlies over afstand beïnvloeden.

Hoe langer de rijweg, hoe groter het risico dat data of elektrische energie het einde van de kabel niet in de gewenste mate bereikt. Daarom is het belangrijk deze projecten in detail te bespreken, vooral voor toepassingen met lange rijwegen. Toepassingen met lange rijwegen zijn in veel gevallen kranen, portalen of lange productielijnen. Wij geven u hier graag advies over transmissielengtes en de hiervoor geschikte kabels.

Wanneer het Profinet-signaal over een lange afstand met een koperen kabel wordt verzonden, kunnen er problemen optreden met de dataoverdracht.

Alternatieven voor Profinet met koper

Hoe kan het geïmplementeerd worden? Samen hebben we een alternatief uitgewerkt. In dit geval is het alternatief voor de overdracht van het Profinet-signaal op de lange rijweg een chainflex glasvezelkabel (FOC). Met een glasvezelkabel kunt u een signaal ook over lange afstanden overbrengen. Dit is te danken aan de aanzienlijk lagere dempingswaarden in vergelijking met een koperen kabel.

De klant gebruikt in het systeem nu een glasvezelkabel om het Profinet-signaal over te brengen. Met behulp van een omvormer wordt het elektrische signaal voor de glasvezelkabel omgezet in een optisch signaal en omgekeerd.   Sindsdien zijn er geen problemen meer met de gegevensoverdracht en werkt het systeem bestaande uit kabelrups en kabels probleemloos met een levensduurgarantie van maximaal 36 maanden in de beschreven toepassing.

Komt u uit de kraanindustrie of de material handling sector en heeft u toepassingen met lange rijwegen? Neem dan contact met ons op! Wij zullen samen met u de juiste kabels voor uw projectplannen.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.