Maakt igus® al deel uit van de circulaire economie? - Blog | igus® Nederland

Maakt igus® al deel uit van de circulaire economie?

Mark van de Waal | 9 maart 2021

Veel bedrijven hergebruiken oude en/of defecte producten en maken er een nieuwe grondstoffen van. Dit staat bekend als de “circulaire economie”. In dit artikel bekijken we of igus® gezien kan worden als onderdeel van deze “circulaire economie”. En zo niet, welke stappen moeten er dan nog genomen worden?

Wat is een “circulaire economie?”

We zijn collectief een wegwerpmaatschappij geworden. Dat dit zo niet langer vol te houden is, realiseren zich gelukkig steeds meer mensen en bedrijven. Met dank aan enkele bekende namen, zoals bijvoorbeeld Sir David Attenborough, zijn er grote investeringen gedaan om deze verspillingseconomie terug te dringen. Dit heeft een kantelpunt teweeggebracht. Bedrijven zijn zich meer en meer gaan richten op innovatie en regeneratie. Hetgeen bekend staat als een circulaire economie.

Een circulaire economie is een systeem dat gebaseerd is op regeneratie in plaats van op afval. Er is een belangrijke verschuiving in deze richting voor veel bedrijven. Veel bedrijven investeren nu zwaar in groene stimulansen en hernieuwbare initiatieven. Bij igus® is dit niet anders. Als kunststoffenbedrijf hebben wij een sterke groene ethiek. Veel van onze groene stimulansen zijn gericht op het elimineren van afval en regeneratie. U kunt er in dit blogartikel meer over lezen.

De relatie tussen economische groei en het gebruik van natuurlijke grondstoffen heeft altijd geworsteld met het vinden van een evenwicht. Vandaag de dag gebruiken we bijna tweemaal zoveel van de hulpbronnen van de aarde als zij kan regenereren. Veel mensen beseffen wellicht niet welke catastrofale gevolgen dit voor ons allemaal zal hebben. Uit onderzoek blijkt dat tegen 2030 de vraag naar voedsel wereldwijd met 35%, naar water met 40% en naar energie met 50% zal toenemen. Als we er niet in slagen om de manier waarop we produceren en consumeren te veranderen, zal dit ernstige negatieve gevolgen beginnen te hebben. Zoals luchtvervuiling, het oceaanleven, het weer, voedseltekorten en energietekorten. Hoe kunnen we, in een wereld waarvan we steeds meer willen en eisen toch overleven?

Hoe kan igus® deel gaan uitmaken van de circulaire economie

igus │ circulaire economie

igus® is hard op weg om deel uit te gaan maken van de circulaire economie. Zoals gezegd, in een eerdere blog die ik heb gepubliceerd, worden de gebieden belicht waarop igus® zich wereldwijd richt. Gebieden zoals het behoud van natuurlijke grondstoffen, vermindering van afval en vervuiling. Als kunststoffenbedrijf zijn we ons ervan bewust dat we altijd meer kunnen doen. Enkele belangrijke gebieden die we al promoten is het aanbieden van een recycling programma voor kabelrupsen die het einde van hun levensduur bereikt hebben en weer tot nieuwe kunststof componenten verwerkt worden. Ook hebben wij zwaar geïnvesteerd in het chemisch recyclingbedrijf Mura Technology en hebben we geïnvesteerd in hulp bij de aanplant van nieuwe bomen in onze eigen omgeving. Door ons in te zetten voor nieuwe bosgebieden willen wij helpen om een tegenwicht te bieden voor de negatieve impact die de industrie zouden kunnen hebben op onze lokale omgeving.

Door onderzoek en ontwikkeling van igus® materiaalrecycling streven wij ernaar minder schadelijk te zijn voor het milieu. Dit is vergelijkbaar met kunststoffen voor eenmalig gebruik. De technische kunststoffen van igus® zijn zo ontworpen dat ze een lange levensduur hebben en geschikt zijn om als metaalalternatief te worden ingezet, waardoor ze zich lenen voor regeneratie. Dit is een positieve zaak. Het zijn dus geen kunststoffen voor eenmalig gebruik.

MEER OVER DUURZAAMHEID!

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.