Wat is Lean Management en hoe werk je dan Lean? - Blog | igus® Nederland

Wat is Lean Management en hoe werk je dan Lean?

Céline Weltevreden | 23 juni 2020

Lean management is een aanpak voor gecontinueerde procesoptimalisatie.
Het omvat het efficiënte ontwerp van de hele waardeketen.
Door gebruik te maken van verschillende methoden, procedures en denkprincipes, streeft het naar het harmoniseren van processen en het produceren van een holistisch productiesysteem zonder afval (lean productie).

Oorsprong van Lean Management.
Lean management vindt zijn oorsprong in de auto-industrie.
In de jaren dertig introduceerde Toyota het Toyota Production System (TPS) vanwege schaarste aan grondstoffen, politieke isolatie en bezuinigingsmaatregelen om verspilling tegen te gaan.

Het concept van Lean management kan ik verschillende branches worden toegepast.
De focus ligt op activiteiten met toegevoegde waarde waarvoor de klant betaalt.
In het dagelijkse werkleven worden echter acties uitgevoerd die niet kunnen bijdragen tot waardevermeerdering of zelfs tot extra kosten kan leiden.
Dit is vaak het gevolg van inefficiënte processen, wat kan leiden tot wachttijden, onnodige communicatie en ingewikkelde werkstappen.
Daarom wordt de verspilling van middelen en arbeidstijd specifiek behandeld.

De 7 soorten afval

Om een gestroomlijnde manier van werken mogelijk te maken, moet elke vorm van afval worden geïdentificeerd in de processen van een bedrijf.
De Lean Management Theorie beschrijft zeven soorten activiteiten zonder toegevoegde waarde:

De 7 soorten afval

Een proces zonder afval is echter nauwelijks mogelijk.
Daarom richt lean management zich op het verminderen van afval tot een vooraf gedefinieerd en haalbaar optimum.
Daarnaast worden vijf principes gebruikt:

De 5 Lean principes:

Definitie van de waarde vanuit het oogpunt van de klant:
De eisen en wensen van de klant zijn de focus.
De producten moeten aansluiten bij de ideeën van de klant en exact worden aangepast aan zijn of haar behoeften.
Productieplanning is ontworpen om dit doel te bereiken.

Analyse van waarde stroom:
Tijdens de analyse worden de processen opgedeeld in deelgebieden en geanalyseerd.
Uiteindelijk moeten alle processen binnen de waardeketen worden afgestemd op de waarde stroom.

Implementatie van het stroomprincipe:
Ervan uitgaande dat deze waarde stroom zo soepel mogelijk en zonder onderbrekingen verloopt, kan verspilling worden voorkomen.
Hiertoe worden de stappen van een waarde stroom in een passende volgorde gebracht én aan elkaar aangepast.
Dit wordt gedaan door te vragen of ze gelijktijdig of opeenvolgend verlopen, hoe knelpunten vermeden kunnen worden.

Introductie van het pull-principe:
Vaak produceren bedrijven met het doel: volledige benutting van de capaciteit en het ‘pushen’ van de producten, onafhankelijk van de concrete vraag via de individuele productiestappen ( = push principe).
Het pull-principe produceert daarentegen volgens specifieke behoeften.
Idealiter is er geen opslag nodig en zijn er geen wachttijden.

Continue verbetering:
Het voortdurend nastreven van perfectie is één van de centrale principes van Lean Management.
Met continue verbetering en de ontdekking van steeds nieuwe verbetermogelijkheden, is het doel altijd om een optimale staat te bereiken.

Readychain® voorbeeld

Lean werken met readychain® en readycable®

Igus® producten ondersteunen uw bedrijf op een lean manier van werken.
Igus® biedt 100% geteste voor-gemonteerde kabels met connectoren (readycable®) en kabelrupsen (readychain®) volledig geassembleerd met kabels en connectoren.

1. Overproductie

Niet een meter kabel teveel: een oplossing op maat van uw toepassing

2. Inventaris

Precies op tijd: uw voorraad verminderen met 50%

3. Vervoer

Slechts één manier voor een compleet systeem, in plaats van veel transportroutes voor veel afzonderlijke onderdelen.

4. Wachten

Verkort uw doorlooptijd tot 95%

5. Beweging

Eén contact: alles uit één bron – rechtstreeks van de fabrikant

6. Inadequate instrumenten/methoden

Eliminatie van montage onderbrekingen door kant-en-klare systemen

7. Defecten

Betrouwbare kwaliteit door 100% geteste componenten

Ga voor meer informatie over readychain® en readycable® naar onze website.

Commentaar op dit artikel

Schrijf alsjeblieft een commentaar.

Uw commentaar zal worden gemodereerd door een admin voor de activering.
Trefwoorden voor artikel:

Lean Management readycable readychain

Newsletter:

Kies nu een onderwerp